Erkenningen


Techniek Nederland
is onze branche organisatie, welke ernaar streeft de kwaliteit van alle bedrijven die zijn aangesloten, te waarborgen.
Zij leveren ook de kennis voor het samenstellen van de voorschriften.

“Samen staan we sterker!
Techniek Nederland is dé ondernemersorganisatie voor installatiebedrijven en elektrotechnische detailhandelsbedrijven.”

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel.
Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.
We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.
(Bron: www.technieknederland.nl)


Electro Sieben, Eletrotechnische, installaties, Venlo, Electro, Elektro, Elektrotechniek, Electrotechniek
KvINL
is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht
ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector.
Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten,
processen en diensten in de installatiesector.

Kiezen voor kwaliteit:
Kwaliteit aantonen, dat is de essentie van KvINL. Voor opdrachtgevers belangrijk, want een kwaliteitslabel schept vertrouwen en geeft
zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd.
Voor installateurs is een kwaliteitslabel essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist.
Bovendien draagt een label bij aan het professioneel imago van het bedrijf.

Erkenning of certificering?:
Een kwaliteitslabel is voor de installateur een investering en moet dan ook passen bij de bedrijfsactiviteiten en strategische positionering van het installatiebedrijf.
Een installatiebedrijf kan kiezen uit erkenning of certificering. Een erkenning is hét label om een gediplomeerd vakman te onderscheiden.
Met een erkenning laat men zien over de juiste kennis en kunde te beschikken om het werk goed uit te voeren. Certificering is geschikt om aan te tonen dat de
werkzaamheden volgens vaste voorschriften en procedures worden uitgevoerd.
(Bron: www.kvinl.nl)